12SA4.5 Mark- och pollararmaturer

Markarmaturer och Pollare ska användas mycket restriktivt och bara efter godkännande av trafikkontorets belysningsansvarige, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Belysning”.Senast uppdaterad 2017-10-16