12TA6 Utformning av vegetationsytor

Dimensionering av vegetationsytor sker med hänsyn till:

  • typ av vegetationsyta
  • material i terrass
  • omgivande mark

Mycket viktigt vid anläggande av växtbäddar är att terrassbotten luckras och, vid risk för dålig dränering, att växtbädden dräneras. Senast uppdaterad 2017-10-16