13A Starttillstånd och trafikanordningsplan

Allt arbete i gatu- och spårområde kräver ett avtal med trafikkontoret. Det krävs vidare alltid starttillstånd och en granskad och påskriven trafikordningsplan (Ta-plan) innan arbete får påbörjas, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Ta-planer".

Trafikkontorets regelverk gäller för arbeten på ytor som förvaltas av trafikkontoret. Tex gäller aktuell version av "Bestämmelser för arbete inom gatu- och spårområden i Göteborg" (Blå boken).

 Senast uppdaterad 2018-04-16