13AA Starttillstånd

För att erhålla ett starttillstånd krävs det att man har ett avtal med trafikkontoret, i vissa fall behöver man även ett ledningsläge.

En granskad Ta-plan ska alltid bifogas en starttillståndsansökan.

Trafikkontorets regelverk gäller för arbeten på ytor som förvaltas av trafikkontoret. 
Senast uppdaterad 2017-10-16