13AA1.1 Ansökan om starttillstånd gata

Ansökan om godkännande av starttillstånd ska sändas i god tid till trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Planeringsledare för tillfälliga trafikavstängningar". En fullständig starttillståndsansökan (med granskad Ta-plan bifogad) ska vara inskickad i Nystart senast 10 arbetsdagar innan arbetet avses starta. 

Trafikkontorets system för hantering av starttillstånd (tillstånd för att utföra arbete på eller i närhet av gata) heter Nystart. För mer information se broschyren "Ny start för Nystart" som finns till höger på sidan. Där finns även instruktionsfilmer för hur man ska arbeta i Nystart.    

Kort information om olika hantering beroende av om arbetet är i gata, i gatuspår eller på särskild banvall: 

  • För ansökningar gällande arbete på gata görs ansökan i Nystart. 
  • För ansökningar gällande arbete på särskild banvall görs ansökan med hjälp av funktionsentreprenörerna i spår, Göteborgs spårvägar, i Spårstart. 
  • För ansökningar gällande arbete i gatuspår eller på gata där man utför arbete i eller i farlig närhet av spår ska ansökan göras både i Nystart och, med hjälp av funktionsentreprenören i spår, Spårstart. 


Senast uppdaterad 2017-10-16