13AB1 Innehållsförteckning för generella ta-planer

Trafikkontorets generella ta-planer ska användas vid kortare drift- och underhållsarbeten.

Gångbana, hela banan avstängd

TK 1

Gång- och cykelbana, hela cykelbanan avstängd

TK 2

Gång och cykelbana, del av gång- och cykelbanan avstängd

TK 3

Trafikintensiva vägnätet, tvåfältig väg, ett körfält avstängt, hastighet >70 km/h

TK 4

Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet >70 km/h

TK 5

Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 6

Trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 7

Trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet

TK 8

Ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 9

Ej trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet

TK 10

Ej trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet

TK 11

Ej trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet

TK 12

Totalavstängning för akut vägarbete, översikt

TK 13A

Totalavstängning för akut vägarbete

TK 13B

 

GATUSPÅR Icke hindrande arbete

Spårområde Nr 01

GATUSPÅR Hindrande arbete

Spårområde Nr 02

GATUSPÅR Hindrande arbete som endast trafikeras av spårvagn och buss inkl annan trafik (gäller ej Götaälvbron)

Spårområde Nr 03

Utgått

Spårområde Nr 04 har utgått

GATUSPÅR Hindrande arbete som endast trafikeras av spårvagn

Spårområde Nr 05

   SÄRSKILD BANVALL icke hindrande arbete

Spårområde Nr 06

   SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete avstånd mindre än 200 m

Spårområde Nr 07

SÄRSKILD BANVALL Hindrade arbete avstånd längre än 200 m mellan hållplats och arbetsplats

Spårområde Nr 08

   Hela spårnätet rörligt arbete utan stopp

Spårområde Nr 09

Hela spårnätet rörligt arbete utan stopp arbetsfordon utrustat med avstängningsanordning

Spårområde Nr 10

 
   SÄRSKILD BANVALL På signalsäkrad sträcka Kortvarigt hindrande arbete  Gatuspår planerat arbete, trafikeras enbart         av spårvagn och buss

   Spårområde Nr 11
   Utgått
 Spårområde Nr 12 har utgått
  
   SÄRSKILD BANVALL Hindrade arbete på signalsäkrad sträcka

Spårområde Nr 13

   Utgått

Spårområde Nr 14 har utgått

 
   Gatuspår hindrande arbete Göta Älvbron
 

Spårområde Nr 15

SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete Chalmerstunneln från Chalmers södra tunnelrör avstånd mindre än 200 m

Spårområde Nr 16a

SÄRSKILD BANVALL Hindrade arbete Chalmerstunneln från Chalmers södra tunnelrör avstånd större än 200 m

Spårområde Nr 16b

     
   SÄRSKILD BANVALL Hindrande arbete Chalmerstunnel från Södravägen Norra Tunnelröret avståndet mindre än 200 m
 

Spårområde Nr 17a

 
   SÄRSKILD BANVALL 
Hindrande arbete Chalmerstunnel från Södravägen Norra Tunnelröret avståndet större än 200 m


   Spårområde Nr 17b

 
    SÄRSKILD BANVALL Hindrade arbete området utanför Chalmerstunnel området Aschebergsgatan

   Spårområde Nr 18
 
    SÄRSKILD BANVALL Hindrade arbete området utanför Chalmerstunnel området Södra vägen

   Spårområde Nr 19
  
    SÄRSKILD BANVALL Hindrade område

   Spårområde Nr 20
   
   Hela spårnätet Avstängning av spår

   Spårområde Nr 21


Senast uppdaterad 2017-10-16