13AB1 Innehållsförteckning för generella ta-planer

Trafikkontorets generella ta-planer ska användas vid kortare drift- och underhållsarbeten.

Gångbana, hela banan avstängd

TK 1

Gång- och cykelbana, hela cykelbanan avstängd

TK 2

Gång och cykelbana, del av gång- och cykelbanan avstängd

TK 3

Trafikintensiva vägnätet, tvåfältig väg, ett körfält avstängt, hastighet >70 km/h

TK 4

Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet >70 km/h

TK 5

Trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 6

Trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 7

Trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet

TK 8

Ett körfält öppet, hastighet 50 km/h

TK 9

Ej trafikintensiva vägnätet, ett körfält öppet

TK 10

Ej trafikintensiva vägnätet, korsning, ett körfält öppet

TK 11

Ej trafikintensiva vägnätet, arbete vid vägkant, ett körfält öppet

TK 12

Totalavstängning för akut vägarbete, översikt

TK 13A

Totalavstängning för akut vägarbete

TK 13B

 

GATUSPÅR - Icke hindrande arbete

Spår Nr 01

GATUSPÅR - Hindrande arbete. Trafikeras av spårvagn, buss och övrig trafik

Spår Nr 02

GATUSPÅR - Hindrande arbete. Trafikeras av spårvagn, buss och övrig trafik

Spår Nr 03

GATUSPÅR - Hindrande arbete. Trafikeras av spårvagn eller spårvagn och buss. Intilliggande körfält avstängt. 

Spår Nr 04

SÄRSKILD BANVALL - Icke hindrande arbete

Spår Nr 05

   SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete Avståndet kortare än 200 m mellan
   hållplats och arbetsplats

Spår Nr 06

   SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete Avståndet längre än 200 m mellan
   hållplats och arbetsplats

Spår Nr 07

Hela spårnätet. Rörligt arbete utan stopp

Spår Nr 08

   Hela spårnätet. Rörligt arbete med stopp

Spår Nr 09

GATUSPÅR - Planerat arbete. Förbifart i spårområde som normalt enbart trafikeras av spårvagn och buss. 

Spår Nr 10

 
   SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. På signalsäkrad sträcka.  

   Spår Nr 11
  
   GATUSPÅR Göta Älvbron - Hindrande arbete. Då arbetets art är sådant att
   busstrafik måste ledas förbi arbetsplatsen 


Spår Nr 12

   
  SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. Chalmerstunneln, södra tunnelröret.
  Avståndet mindre än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. 

Spår Nr 13a

  SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. Chalmerstunneln, södra tunnelröret.
  Avståndet större än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. 

 

Spår Nr 13b


    
  SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. Chalmerstunneln, norra tunnelröret.
  Avståndet mindre än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats.
 
 

Spår Nr 14a  

     
  SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. Chalmerstunneln, norra tunnelröret.
  Avståndet större än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats.
 

 Spår Nr 14b
 
  GATUSPÅR - Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln. Arbete i
  området mellan Aschebergsgatan och tunnelmynningen.

 Spår Nr 15a
 
  SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln.
  Arbete i området mellan Aschebergsgatan och tunnelmynningen

  Spår Nr 15b
 
  GATUSPÅR - Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln.
  Arbete i området mellan Södra vägen och tunnelmynningen

 Spår Nr 16a

  SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. Området utanför Chalmerstunneln.
  Arbete i området mellan Södra vägen och tunnelmynningen

 Spår Nr 16b
 
   SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete.
   Sträckan Ejdergatan - Gamlestadstorget. Spår Nr 17

 
    SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete 

   Spår Nr 18
    
  SÄRSKILD BANVALL - Hindrande arbete. Chalmerstunneln, norra tunnelröret. Avståndet mindre än 200m mellan tunnelmynning och arbetsplats. 


Senast uppdaterad 2018-10-15