13AC1 Förutsättningar för arbete på trafikkontorets vägar                                           

  • Startillstånd finns och är giltigt - Blå Boken kap 3.4                                  
  • Personer som jobbar på, eller vid gata, använder skyddskläder/varselkläder enligt godkänd standard - TRVK Apv kap 8.2
  • TA-plan är signerad/godkänd - Blå Boken kap 2.2               
  • Arbetet har utförts under angivna tidsrestriktioner - Blå Boken kap 3.2.1 och 2.1.2.2                      


Senast uppdaterad 2017-10-16