13AC1.10 Fordon                                                                                              

  • 13AC1.101 Fordonets arbetsbelysning och övriga lampor är korrekt riktade – Blå Boken kap 3.4 och TRVK Apv kap 8.5.4                  
  • 13AC1.102 Tillåten varningslykta används -    TRVK Apv kap 8.5.4
  • 13AC1.103 Fordon har fungerande avstängningslyktor - TRVK Apv kap 8.5.4
  • 13AC1.104 Markerinsskärm/ar (X2) är rättplacerade på fordonet (varningsfordon och skyddsfordon) -TRVK Apv kap 6.3.3
  • 13AC1.105 Övriga anordningar (X) finns på fordonet (X3 och X5) - VVFS 2007:305
  • 13AC1.106 Skyddsfordon används när det krävs - TRVK APV kap 8.5.5


Senast uppdaterad 2018-01-02