13AC1.11 Kompetens                  

  • 13AC1.111 All personal ska ha genomfört "arbete på väg"; kompetens 3A - TRVK Apv kap 9.1
  • 13AC1.112 Utbildad utmärkningsansvarig finns på arbetsplatsen - TRVK Apv kap 9.1 och 9.1.3
  • 13AC1.113 Vakter har vaktutbildning - TRVK Apv kap 9.1
  • Länkar
  • TRVK Apv - Trafikverkets tekniska krav för Arbete på väg


Senast uppdaterad 2017-10-16