13AC1.1 Allmänt                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • 13AC1.11 Skyltansvarig går att nå/journummer finns - TRVK Apv kap 5.1 och  9.1.3
  • 13AC1.12 Svensktalande kontaktperson ska finns tillgänglig - TRVK Apv kap 5.1
  • 13AC1.13 Platsen är belyst - Blå Boken kap 3.1.3                                     
  • 13AC1.14 Uppställning av fordon, maskiner och utrustning är placerat enligt kontrakt/marklov - Blå Boken kap 2.1.3 och    TRVK Apv kap 5.8
  • 13AC1.15 Åtgärder för halkbekämpning är vidtagna - TRVK Apv kap 5.9
  • 13AC1.16 Anmälan till Trafik Göteborg per telefon (ska göras för alla trafikintensiva och kollektivtrafiktäta gator) - Blå Boken kap 3.1.1     


Senast uppdaterad 2017-10-16