13AC1.3 Vägmärken                 

  • 13AC1.31 Korrekta vägmärken enligt gällande författning är hela, rena och väl synliga - Blå Boken kap 5.2 och TRVK APv kap 6.3
  • 13AC1.32 Icke gällande vägmärken är täckta eller borttagna - Blå Boken kap 5.2 och TRVK Apv kap 6.3.1
  • 13AC1.33 Trafikanordningar står rakt, stadigt och korrekt placerat - Blå Boken kap 5.2 och TRVK Apv kap 6.3.1
  • 13AC1.34 Trafikanordningar har korrekt storlek enligt kontrakt och författningskrav (även vägmärken för cykel) - TRVK Apv kap 6.3.1
  • 13AC1.35 A20 finns uppsatt - Blå Boken kap 3.6.1.2 och TRVK Apv kap 6.3.1
  • 13AC1.36 Vägmärkena har rätt avstånd vid arbete på stadens leder - TRVK Apv kap 6.3.1 / VVFS 2007:305
  • 13AC1.37 A20 med tilläggstavla T2 finns uppsatt på skyddsklassade vägar. För övriga vägar ska A20 och T1 användas - TRVK APV 6.3.1
  • 13AC1.38 Samtliga vägmärken som krävs är uppsatta - Blå Boken kap 5.2 och TRVK Apv kap 5.1 


Senast uppdaterad 2017-10-16