13AC1.4 Reflexmaterial       

  • 13AC1.41 Olika typer av reflexmaterial har inte blandats - Blå Boken kap 5.2 och TRVK Apv kap 6.4.1
  • 13AC1.42 A20, A40, X1, X2 lokaliseringsmärken (F), J2 är minst högreflekterande (A40 i komb. med T22) - TRVK Apv kap 6.4.2
  • 13AC1.43 Trafikanordningars baksida har reflex och rätt storlek, 100x150mm - TRVK Apv kap 6.4.3 


Senast uppdaterad 2017-10-16