13AC1.5 Vägledning                                                                                                                                                                                          

  • 13AC1.51 Vid långa avstängningar (>40 m) får trafikanter tydlig (längsgående) vägledning, X3 eller vägmarkering - TRVK Apv kap 7
  • 13AC1.52 X1 och X2 används när hinder på tvären förekommer samt täcker hela hindrets bredd - TRVK Apv kap 7
  • 13AC1.53 Vid en 40 m eller längre avstängning ska trafiken mötessepareras - TRVK Apv kap 7.1
  • 13AC1.54 Påbudsmärken D2 finns när trafiken mötessepareras och där emellan X3 - TRVK Apv kap 7.1
  • 13AC1.55 Vid trafikdirigering med vakt ska vakten ha en röd flagga under dagsljus och en lykta som visar rött ljus vid mörker - Blå Boken kap 3.1.6.5 och TRVK Apv kap 7.1.3 och 7.1.6
  • 13AC1.56 X2 är kombinerat med lyktor vid helt eller delvis avstängd väg - TRVK Apv kap 6.3.4


Senast uppdaterad 2017-10-16