13AC1.6 Trafikledning                                                                                                                                                                                                                           

  • 13AC1.61 Vid trafikdirigering med trafikljus är skylten A22 "varning för flerfärgsignaler" uppsatt - TRVK Apv kap 7.1.4
  • 13AC1.62 Vid trafikdirigering med trafikljus är störande ljus släckt - TRVK Apv kap 5.7, 7.1.4 och 7.1.6
  • 13AC1.63 Ordinarie vägmarkeringar och körfältspilar är inte missvisande - TRVK Apv kap 7.2.1
  • 13AC1.64 Tillfälliga vägmarkeringar är utförda korrekt (bredd och kulör) vid över- och omledning - TRVK Apv kap 7.2.2
  • 13AC1.65 Rinnande ljus finns vid överledning enligt krav (beror på gata, minimum 3 st) - TRVK Apv kap 7.3
  • 13AC1.66 X5 används vid fast arbete - TRVK Apv kap 7.4
  • 13AC1.67 Gul ljuspil/ljuspilar används vid intermittent arbete - TRVK Apv kap 7.4


Senast uppdaterad 2017-10-16