13AC1.7 Oskyddade trafikanter                                                                                  

  • 13AC1.71 Säkerhet och framkomlighet är av godtagbar standard för oskyddade trafikanter - TRVK Apv kap 8.1
  • 13AC1.72 Kollektivtrafikens framkomlighet är säkrad - TRVK Apv kap 8.1
  • 13AC1.73 Anordningar och underlag är anpassade för personer med funktionshinder, barnvagn, rullatorer etc - TRVK Apv kap 8.1
  • 13AC1.74 GC-väg är fri från arbetsfordon, redskap och material - Blå Boken kap 3.1.4 och 3.1.6.1 och TRVK Apv kap 8.1
  • 13AC1.75 Oskyddade trafikanter är separerade från fordonstrafik, provisoriskt gångutrymme eller omledning finns - Blå Boken kap 3.1.3 och TRVK Apv kap 8.1
  • 13AC1.76 Avstängningar tvärs över och längs med GC-väg finns där det krävs och är korrekt utformade - Blå Boken kap 3.1.6.6 och TRVK Apv kap 8.1 


Senast uppdaterad 2017-10-16