13AC1.9 Skyddsanordningar                                                                                        

  • 13AC1.91 Tvärgående energiupptagande skydd ska användas - TRVK Apv kap 8.4.2
  • 13AC1.92 TMA finns där det krävs och/eller vid etablering och avetablering av vägarbetsplats - TRVK Apv kap 8.4.2, 8.4.3 och 8.5.5
  • 13AC1.93 Trafikbuffert finns där det krävs och har rätt kapacitet - TRVK Apv kap 8.4.3.3
  • 13AC1.94 Trafikbuffert är korrekt sammanlänkat och rätt placerat - TRVK Apv kap 8.4
  • 13AC1.95 Längsgående skydd finns där det krävs och har tillräcklig kapacitetsklass - TRVK Apv kap 8.4
  • 13AC1.96 Längsgående energiupptagande skydd är förankrad, rätt monterad, har start/slutsektioner och inga skador - TRVK Apv kap 8.4
  • 13AC1.97 Längsgående energiupptagande skydd har tillräcklig längd och arbetsbredd enligt leverantörens anvisningar    - TRVK Apv kap 8.4
  • 13AC1.98 I energiupptagande skyddszon förekommer inte föremål, upplag eller personal - TRVK Apv kap 8.4.5


Senast uppdaterad 2017-10-16