13BC Vattenskyddsområde

Det finns flera vattenskyddsområden i Göteborgsområdet. Det största vattenskyddsområdet gäller Göta Älv. Dessutom finns skyddsområden för Delsjöarna, Rådasjön och Kallebäcks källa. För att skydda kvaliteten i våra vattentäkter finns för varje område särskilda föreskrifter för vad som är tillåtet inom vattenskyddsområdet. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller en anmälan, exempelvis om man ska utföra markarbeten eller hantera kemikalier. Om du planerar arbete i ett vattenskyddsområde inom Göteborgs Stad kontaktar du miljöförvaltningen. Senast uppdaterad 2017-10-16