13CA Trafiknytt

Alla som påverkas på olika sätt av entreprenadarbetet har rätt att bli informerade om detta i god tid.

Entreprenören ansvarar för att fastighetsägare, boende, verksamheter och andra berörda informeras. Detta gäller såväl investerings- som drift- och underhållsprojekt. Information ska gå ut vid större trafikomläggningar, avstängningar, störningar och andra olägenheter. Se nedan för trafikkontorets ansvarar för att sprida informationen.

Trafikkontorets mall för Trafiknytt ska användas och anpassas för respektive projekt. Utformning, utgivning och distribution stäms av med trafikkontorets ansvariga för Trafiknytt. Informationen får endast anslås på sådant sätt som inte strider mot den lokala ordningsstadgan.

Varje Trafiknytt ska skickas till trafikkontoret för avstämning senast 14 dagar innan aktuell störning/förändringar. Trafiknytt skickas till e-postadressen:
trafiknytt@tk.goteborg.se. Se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Trafiknytt" för kontaktuppgifter

Efter eventuella korrigeringar/kompletteringar skickar trafikkontoret snarast möjligt tillbaka godkänt Trafiknytt till entreprenören, vilken ansvarar för utdelningen. För att informera boende anslås Trafiknytt i trappuppgångar i bostadshus eller delas ut i brevlådor. Fastighetsägare och verksamheter informeras på lämpligt sätt. Vid större projekt är personliga besök att rekommendera. I de projekt där kommunala verksamheter berörs, exempelvis förskolor och skolor, ska verksamheterna samt respektive stadsdelsförvaltning informeras.

Trafikkontoret ansvarar för att skicka godkänt Trafiknytt till:

  • Projektledaren/uppdragsledaren på trafikkontoret
  • Byggledare för projektet
  • Webbansvarig på trafikkontoret
  • Ansvariga för trafikanordningsplaner på trafikkontoret
  • Trafiksamordningsfunktionen på trafikkontoret
  • Göteborgs stads kontaktcenter
  • Trafiken.nu 
  • Trafik Göteborg

Trafikkontoret ansvarar för att lägga ut relevant information på stadens webbsida.  

 

 


Senast uppdaterad 2017-10-16