13IA Utbildning spår

För att arbeta i eller i farlig närhet av spår ska man ha gått säkerhetsutbildning för Trafikkontoret Göteborgs Stad. Entreprenören ansvarar för att anmäla samt bekosta utbildningen för berörd personal. Entreprenören ansvarar för att person som anmäls till säkerhetsutbildning uppfyller kursens förkunskaper samt anses lämplig för den roll eller funktion som kursen avser.

Bestämmelser om kompetens och utbildning regleras i trafikkontorets SÄO kap 9.

Personal i säkerhetstjänst vid arbeten i eller i farlig närhet av spår ska vara utbildade och examinerade samt utöva regelbunden säkerhetstjänst i enlighet med trafikkontorets säkerhetsordning för spåranläggning.

Hälsokrav enligt trafikkontorets SÄO kap 8.

I anmälan till utbildningen ska följande finnas med:
- Företag och fakturauppgifter
- Namn på deltagare, hemadress, telefonnummer, behörighet samt hälsoundersökning med drogtest om den är utförd

Kontakt enligt 12AD1 Underlag kontaktlista:
- Anmälan utbildning, kompetens ”Spår anmälan utbildning”.
- Frågor avseende utbildning, innehåll, praktik, kostnad mm, kompetens ”Spår utbildningsledare”. Senast uppdaterad 2018-10-15