13PA1 TBv/bel

TBv/bel (garanti 5 år)

Teknisk beskrivning Väg/Beläggning - funktionella egenskaper

Beskrivning av funktionella krav på tillverkning av asfaltmassa och för utförande av beläggningar inom Göteborgs stad. Se även 13PA2 Asfaltbeläggning i spår.Senast uppdaterad 2017-10-16