13QC3 Efter plantering

Efter plantering av träd och solitärbuskar ska en jordvall läggas upp runt planteringsgropen för att vattningen ska underlättas och bli mer effektiv, se ritning J7.

Gnagskydd ska sättas runt stammen vid risk för viltskador.Senast uppdaterad 2017-10-16