13QJ Övrig mark/naturmark

Skadad mark ska återställas med avbanad ytjord från platsen eller likvärdigt material.

Skadad vegetation ska repareras och återställas genom beskärning och/eller planteringsinsatser.Senast uppdaterad 2017-10-16