14BA Vinterväghållning

Trafikkontorets strategi och inriktning för vinterväghållning presenteras i lathunden nedan.Vinterväghållning

 
 
 Huvudvägnät
(centrum)

Bostadsgator*
(centrum)
 
Backar
(centrum)
GC-banor

 
 Hållplatser
Gångbanor, 
gång-vägar,
övergångsställen,
trappor 

etc (centrum)
 
Plogning/snöröjning När: (cm) 5 cm 5 cm 2-3 cm 2-3 cm 2-3 cm 2-3 cm
Vid normalsnöfall
max 10 cm
 Åtgärdstid 6 tim 12 tim
(6 tim)
6 tim 6 tim 6 tim 6 tim
 Halkbekämpning Åtgärdstid Kontinuerligt  Kontinuerligt
 Kontinuerligt
 Kontinuerligt
 Kontinuerligt
 Kontinuerligt
 Sandupptagning  Klart senast 31 maj 31 maj 31 maj 30 april 30 april 30 april
    (30 april)  (30 april)
 (30 april)
     (15 maj)

*Bostadsgator 12 timmar gäller idag i alla stadsdelar förutom Älvsborg, Norra Hisingen, Torslanda, Bergsjön, Kortedala och Angered. Inom fyra år har alla stadsdelar 12 timmars åtgärdstid.

Tiderna ovan gäller en normalvinter och ett normalsnöfall. Om det kommer 10cm snö eller mer går det inte att hålla åtgärdstiderna. Tiderna fördröjs och trafikkontoret får gå tillbaka ytterligare ett tillfälle (eller så länge det snöar) och ploga om på nytt. Skulle det bli riktigt mycket snö får trafikkontoret helt enkelt prioritera framkomlighet i första hand för kollektivtrafik och gående.

Inom momentet halkbekämpning och snöröjning finns bostadsgator, eller delar av bostadsgator, som benämns backprogram. Backprogram innebär att trafikkontoret åtgärdar dessa gator före andra i ett område då de anses vara så branta att de måste få en tidig åtgärd för att kunna köras på. Förutom flis på dessa gator lägger trafikkontoret även ut salt.

Vid snöröjning prioriteras sträckor till förskolor och skolor liksom gångvägar till kollektivtrafikhållplatser.

I centrum finns det många gator som är smala eller på annat sätt saknar möjlighet till snöhögar. Från dessa gator måste trafikkontoret köra bort snön.

På gator där det kör kollektivtrafik finns också krav att entreprenören ska ploga både köryta och väntytan på en hållplats.

Det får inte plogas upp snövallar i ändarna på hållplatser. Dels är de siktskymmande och dels svänger bussars överhäng ut över hållplatsen och kan skrapa i dessa snövallar.

Öppning mellan spårområde och körbana ska plogas.

Så kallad moddplogning ska alltid ske efter snöfall om det råder töväder.

Modd som slungats ut på gång eller cykelbana måste åtgärdas.

Snöröjning i spårområde kör efter planerade rutter. Rengöring av växlar ska inte påbörjas förrän snöröjningsfordon passerat.

GATA

Dim. trafikbelastning

 

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafikklass/

VVTK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

44)

5

65)

Lätt-
klinker

EPS

Lokalgata 
L4.5

1/max 
0,5 x 106

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

32

Bundet bärlager, 1 lager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

128

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

393

393

393

393

448

448

292

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

Lokalgata 
L3

1/max 
0,5 x 106

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

24

24

24

24

24

24

24

24

Bundet bärlager, 1 lager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

136

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

401

401

401

401

456

456

401

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

P-Plats P
Uppst-fält dim.
som intilliggande
körbana eller enl. 
överenskommelse

1/max 
0,5 x 106

Parkerings-
plats

Asfaltbetong, slitlager 3)

45

45

45

45

45

45

45

45

Bärlager, kross 0-40

155

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

420

420

420

420

475

475

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

GC och G separat

Med enstaka
fordon 
med axellast 
<8 ton

GC

GC-väg

Asfaltbetong, slitlager 3)

45

45

45

45

45

45

45

45

Bärlager, kross 0-40

155

255

255

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

-

-

275

375

475

375

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

300

300

400

500

600

500

645

G invid körbana

G

Gångbana

Asfaltbetong, slitlager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

160

260

260

100

100

100

100

260

Först.lager, kross 0-125

-

-

-

260

360

460

360

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

X

100
(x)

Summa

200

300

300

400

500

600

500

400

Lokalväg med
grusöver-byggnad GÖ

1

 

Grusslitlager

50

50

50

50

50

50

50

50

Bärlager för grusväg

150

250

250

100

100

100

100

100

Först.lager för grusväg

-

-

-

350

350

450

450

350

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

300

300

500

500

600

600

600


GATA

Dim. trafikbelastning

 

Tjocklek på terrass av materialtyp enl. TRVK Väg

Trafikklass/

VVTK Väg
Standard
axlar

Typ av yta och trafik-mängd enl. TBv/bel

Material

1

2

3

44)

5

65)

Lätt-
klinker

EPS

Lokalgata 
L4.5

1/max 
0,5 x 106

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

32

32

32

32

32

32

32

32

Bundet bärlager, 1 lager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

128

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

393

393

393

393

448

448

292

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

Lokalgata 
L3

1/max 
0,5 x 106

Lokal-
gata
ÅDT k just <500

Asfaltbetong, slitlager 3)

24

24

24

24

24

24

24

24

Bundet bärlager, 1 lager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

136

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

401

401

401

401

456

456

401

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

P-Plats P
Uppst-fält dim.
som intilliggande
körbana eller enl. 
överenskommelse

1/max 
0,5 x 106

Parkerings-
plats

Asfaltbetong, slitlager 3)

45

45

45

45

45

45

45

45

Bärlager, kross 0-40

155

80

80

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

420

420

420

420

475

475

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

545

545

545

545

600

600

645

GC och G separat

Med enstaka
fordon 
med axellast 
<8 ton

GC

GC-väg

Asfaltbetong, slitlager 3)

45

45

45

45

45

45

45

45

Bärlager, kross 0-40

155

255

255

80

80

80

80

80

Först.lager, kross 0-125

-

-

-

275

375

475

375

420

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

300

300

400

500

600

500

645

G invid körbana

G

Gångbana

Asfaltbetong, slitlager 3)

40

40

40

40

40

40

40

40

Bärlager, kross 0-40

160

260

260

100

100

100

100

260

Först.lager, kross 0-125

-

-

-

260

360

460

360

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

X

100
(x)

Summa

200

300

300

400

500

600

500

400

Lokalväg med
grusöver-byggnad GÖ

1

 

Grusslitlager

50

50

50

50

50

50

50

50

Bärlager för grusväg

150

250

250

100

100

100

100

100

Först.lager för grusväg

-

-

-

350

350

450

450

350

Geotextil, bruksklass 4

-

-

-

X

X

X

X

-

Armerad betongplatta

-

-

-

-

-

-

-

100

Summa

200

300

300

500

500

600

600

600
Senast uppdaterad 2017-10-16