14JD Ansvar för fastighetsägare avseende drift och underhåll

Informationsskrift om fastighetsägarens ansvar finns beskrivet i dokumentet ”Tillsammans tar vi hand om Göteborg”. Senast uppdaterad 2017-10-16