14MA Papperskorg typ Robin

För borttagande av befintliga papperskorgar i projektet görs vid byggstart anmälan till trafikkontorets kontaktperson, se 12AD1 Underlag kontaktlista.

Trafikkontoret ansvarar för utplacering av papperskorgar i projekten. Vid utplacering av nya papperskorgar ska alltid kontakt tas med ansvarig planeringsledare för drift och underhåll, se
 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens ”Papperskorg typ Robin”.Senast uppdaterad 2017-10-16