14MF1 Markbeläggningar

 

Skötsel under garantitiden

Under garantitiden ansvarar trafikkontorets driftentreprenör för skötseln av gatstens-, platt- och betongmarkstensytor.

Fogsanden ska kompletteras vid behov. Fogsanden är lös i början av sin livslängd, men smuts och finpartiklar gör att fogen stabiliseras efterhand.Senast uppdaterad 2017-10-16