Nyheter

       

Datum

Kapitel/Ritning

Rev. avser

2014-02-17

Startsidan och 2AD1

Kontaktlistan över Drift-och funktionsentreprenörer har uppdaterats

2014-01-27

2AE1.1

Nya regler Kretslopp och Vatten

2013-12-20

2AD1

Kontaktlistan över Drift-och funktionsentreprenörer har uppdaterats

2013-12-02

2AE1.1

"Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M09" har ersatts av "Bestämmelser för inmätning av VA-ledningar M13"

2013-11-01

2H

Kompletterad konstruktionstext

2013-11-01

2HA

Ändrad rubrik och kompletterad konstruktionstext

2013-11-01

2HA1

Ändrad konstruktionstext

2013-11-01

2HA2

 

Ny rubrik och konstruktionstext 

2013-11-01

2HB       

Ändrad rubrik

2013-11-01

2HC        

Ändrad konstruktionstext

2013-10-28

Program och Policys 

Reviderat dokument "Underbyggnadsrätt vid 3D-fastighetsbildning"

2013-10-16

2AC 

Kontakt med park- och naturförvaltningen

2013-10-15

                       

Planering

Planeringsfliken öppnas

2013-10-15

Startsidan 

Reviderat dokument "Anvisningar för arbeten i park- och naturområden"

2013-10-15

2L 

Ändrad höjd för övergångssträcka infarter

2013-10-15

-21176

Ny ritning. Anslutning av matarpunkt utan skåp

2013-10-15

-21177

Ny ritning. Anslutning av separat minusskåp, 1 och 2 matarpunkter

2013-10-15

-21269

Ny ritning. Kontaktledningskryss för vinklar mindre än 55 grader

2013-10-15

-3530

Tillägg av tolerans ± 10

2013-10-15

-3540 

Ändring av C-mått. Bytt ordet TPU till TK

2013-10-15

-3541 

Bytt ordet TPU till TK

2013-10-15

-3542 

Ändrat mått och avstånd för utfyllnadskropp. Bytt ordet TPU till TK

2013-10-15

-3543 

Bytt ordet TPU till TK

2013-10-15

-3546 

Bytt ordet TPU till TK

2013-10-15

-4510

Tillägg av tolerans ± 10

2013-10-15

-4512

Tillägg av tolerans ± 10

2013-10-15

KNM03E

Ny ritning. Väderskydd standard. Öppen långsida med front

2013-10-15

VT CITY3

Ny ritning. Väderskydd city. Öppen långsida med en front

2013-10-15

VT CITY3V

Ny ritning. Väderskydd city med reklam. Öppen långsida med en front

2013-10-14

2AE 

Ändrade rutiner för hantering av papperskorgar

2013-10-14

           

2BC3 

Förklarande text om placering av rännstensbrunnens galler

2013-10-14

2DG 

Kontaktuppgifter flyttade till Underlag kontaktlista 2AD1

2013-10-14

2H (med tillhörande undermenyer) 

Nya undermenyer och reviderade konstruktionstexter.Revideringarna är ej grönmarkerade då ändringarna var så omfattande

2013-10-14

2CA

Ny "AF-mall materialköp" daterad 2013-10-15

2013-10-14

           

3C 

Ny textmassa och ny mallSenast uppdaterad 2017-10-16