2BA Rörlighet

Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnor respektive mäns transportbehov. 

  • Medborgarnas resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, trygghet och bekvämlighet.
  • Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras.
  • Arbetsformerna, genomförandet och resultaten av trasnportpolitiken medverkar till ett jämställt samhälle.
  • Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystmet och vistas i trafikmiljöer ökar.
  • Förutsättningarnaför att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras.


Senast uppdaterad 2018-04-16