2BC Tillgänglighet


Med ett tillgängligt transportsystem avses att trafiksystemet ska utformas så att medborgarna och näringslivet med lätthet kan nå det utbud och de aktiviteter i samhället som de har behov av eller önskar. Tillgänglighet skapas av bebyggelsens lokalisering och trafiksystemets uppbyggnad i samverkan. Planeringen måste utgå från den enskilda trafikantens förmåga. Barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar behöver särskild omtanke. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar behandlas samlat under Tekniska anvisningar. Se också verktygen för sociala konsekvensanalyser och barnkonsekvensanalyser till höger. Transporter av varor och gods måste också gå smidigt. Utan det fungerar inte staden och dess olika verksamheter.


Det är svårt att få god tillgänglighet för alla trafikantgrupper samtidigt och på samma ställe. Behoven från olika grupper är i många fall helt motstående.


Senast uppdaterad 2018-04-16