2D Trafikslagens anspråk

I ett balanserat transportsystem finns det plats för alla trafikslag. Det finns också plats för både rörelse och vistelse. Vilken grupp och vilka krav som ska prioriteras beror på miljön och och vilka funktioner som är viktigast att uppnå.  Det är också viktigt att komma ihåg att de olika trafikantslagen inte består av homogena grupper.  En person som cyklar till jobbet ställer t.ex. helt andra krav på miljön än ett barn som är ute och cyklar på en lokalagata.

När utrymmet blir begränsat blir valet av dimensionerande trafikslag och vilka avvägningar som ska göras extra viktiga. Detta gäller förstås i hög grad centrala Göteborg där de olika trafikslagens framkomlighet ofta ställs mot varandra, men kan också gälla i andra delar av staden. De ytor som behövs för rörelser ska också ställas mot de ytor som behövs för annat, t.ex. vistelse, rekreation och bebyggelse.Senast uppdaterad 2018-04-16