2DA Cykeltrafik  

Cykeltrafik

Cykeltrafik påverkas främst av närhet till målpunkter, genhet, kontinuitet, trygghet, standard (beläggning, belysning), parkeringsmöjligheter, orienterbarhet, drift och underhåll samt trafikreglering.

Cykeln är ur energi- och miljösynpunkt ett överlägset färdmedel. Dessutom ger cyklandet bättre hälsa och välbefinnande samt låga resekostnader.

Ambitionen är att kraftigt öka cykeltrafiken i Göteborg. Detta skall ske bl a genom att ge cyklisterna goda förutsättningar för att som separat trafikslag ta sig fram i staden.

Ett nytt cykelprogram för Göteborg har antagits i mars 2015 (rapport 2:2015). Den innehåller nya cykelstrategier samt en ny cykelhandlingsplan.

Kapacitet

Beroende på vilken typ av cykelnät det är så är det viktigt att fundera på om det finns tillräckligt med utrymme för att kunna göra säkra omkörningar på cykelbanan. Insamling av den totala mängden cyklar som ska trafikera sträckan måste tas fram.


Senast uppdaterad 2018-04-16