2E Planeringsförutsättningar

Förutom de planeringsprinciper och grundläggande anspråk som beskrivits i tidigare kapitel finns en rad förutsättningar och aspekter att ta hänsyn till vid nyplanering eller förändring av gatumiljöer. Gemensamt för dessa är att de behöver beaktas i ett tidigt planeringsskede så att en bra slutprodukt kan nås.Senast uppdaterad 2018-04-16