2F Arbetsprocesser

Just nu pågår ett omfattande förändringsarbete på trafikkontoret. Detta kommer bl.a. leda till nya arbetsprocesser, inte minst när det gäller planeringen. Efter hand som arbetet färdigställs kommer Teknisk Handbok att uppdateras. Innehållet under denna rubrik måste därför tills vidare ses som preliminärt.

Även när det gäller detaljplanearbetet pågår just nu ett utvecklingsarbete inom ramen för det sk  GEM-projektet (gemensam projektmodell) med målsättning att nå kortare ledtider, rätt kvalité och säkrare leverans. GEM drivs av FK, SBK och TK tillsammans och har i uppdrag att skapa ett gemensamt arbetssätt, gemensamma arbetsflöden och en gemensam projektstyrningsmodell. Detta innebär att texterna under rubriken "planarbete" successivt kommer uppdateras efter hand som nytt material tas fram.Senast uppdaterad 2018-04-16