2A Gata och väg

Nedanstående illustration visar klassningen på olika gator. Under avsnitt 2AA Typsektion finns information om vilka krav som gäller för respektive gatutyp.


Senast uppdaterad 2017-10-16