2CG Signalanläggning

Särskilda behov av signalanläggning för fotgängare skall utredas under trafikförslagskedet och vid upprättande av tillgänglighetsplan (se dokumentet Tillgänglighetsanalys).

Läs mer under Signalreglerad korsning (2FC).Senast uppdaterad 2017-10-16