2CG Signalanläggning

Särskilda behov av signalanläggning för fotgängare skall utredas under trafikförslagskedet och vid upprättande av tillgänglighetsplan (se dokumentet Tillgänglighetsanalys).

Läs mer under 2FC Signalreglerad korsning.Senast uppdaterad 2017-10-16