2H Hastighetsdämpande åtgärder

Hastigheten har stor betydelse för olycksrisken och för olyckornas konsekvenser (läs mer om detta under 3BE Trafiksäkerhet). Farthinder är de enskilda åtgärder som ger de största effekterna på hastigheterna. Trafikkontoret har gett ut Rapport nr. 6:2000 "Farthinder som används i Göteborgs kommun". Under Dokument till höger finns också resultatet av hastighetsmätningar som har gjorts med olika typer av hastighetsdämpande åtgärder.

Nedan tabell över vilka förutsättningar som måste vara uppfyllda för att farthinder ska kunna anläggas.

Senast uppdaterad 2017-10-16