2KD3 Cykelparkering - Inom Vallgraven

Generellt bör nedan illustrerade typ av cykelpollare eller cykelställ användas inom Vallgraven. Cykelpollaren används huvudsakligen på öppna torgytor och i möbleringszoner där det är av vikt att ytan inte uppfattas avskärmad i synnerhet när endast ett fåtal cyklar är parkerade. Cykelpollarna bör placeras minst 1 meter isär för att göra det möjligt att lätt parkera cyklar på båda sidorna om pollaren.

Cykelbågen används där det är av större vikt att cyklarna placeras på ett visst sätt, till exempel längs kanalen. Cykelbågen kan även kombineras med ett tak för att skydda cyklar från regn där de förväntas stå under en längre period som till exempel vid kollektivtrafikknutpunkter.

   

 Senast uppdaterad 2017-10-16