2KH Räcken och staket

Räcken har flera funktioner i gatumiljön. De används som skydd mellan oskyddade trafikanter och biltrafik men de har också en funktion som vilostöd och riktningsvisare. Läs mer om 2CC Räcke/ledstång under Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Placering av räcken och staket

Placering av räcken och staket illustreras under respektive stadstyp.

Vid placering av räcken och staket i anslutning till cykelbana, se 2DB Gång- och cykelbana

Utformning och val av räcken

Val av formspråk illusteras inom respektive stadstyp.

Skyddsräcke utformas enligt kapitel 12MB Gångbaneräcke. Vid friliggande ramp i terräng ordnas minst 40 mm högt avåkningsskydd för rullstol längs räckets hela längd.Senast uppdaterad 2017-10-16