2KL Träd

Utformningskriterier sker i samråd med park- och naturförvaltningen.

För placering av träd i anslutning till gång- och cykelbana, se 2DB Gång- och cykelbanaSenast uppdaterad 2017-10-16