2KM Uteserveringar

Uteserveringen måste avgränsas med material som gestaltningsmässigt passar in i stadsbilden. Tänk på tillgängligheten och säkerheten till och på uteserveringen.

Vanligtvis är uteserveringar tillåtna under tiden 1 april till 31 oktober. Grundregeln är att det ska finnas ett fritt mått på minst 2 meter för fotgängarna, och mer än halva gångbanebredden får aldrig användas. För gator med låga gångtrafikströmmar kan 1,5 meters fritt utrymme accepteras. Tänk på att parkeringsautomater, pollare, skyltar mm inkräktar på det fria måttet. Uteserveringens längd påverkar också framkomligheten och känslan av platsen. Fotgängarnas framkomlighet måste prioriteras högst.

För de uteserveringar som är permanenta under hela året gäller att det fria måttet är 3,5 meter, för att det ska vara möjligt att snöröja. Där gångbanan är försedd med värmeslingor gäller därför samma mått som under perioden 1 april till 31 oktober. För gångbanor med låga gångtrafikströmmar kan ett fritt utrymme på minst 2,5 meter accepteras.

Det finns vissa gator i staden, så som Avenyn, där det finns speciella regler. Läs mer om uteserveringar i dokumentet "Göteborgs Uteserveringar, råd och regler" till höger sidan.Senast uppdaterad 2017-10-16