Vägvisningsplan för cyklister

En vägvisningsplan för cyklar finns, än så länge, bara i MapInfo för det övergripande cykelnätet i Göteborg och nås hos trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Vägvisning". Cykelbanor utanför det övergripande cykelnätet, vägvisas i normalfallet inte. Vägvisningsplanen samt karta på det övergripande cykelvägnätet kan rekvireras av trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "GIS Kartverk".  


Om vägvisning berörs ska kontakt tas med trafikkontoret, se 12AD1 Underlag kontaktlista kompetens "Vägvisning". Senast uppdaterad 2017-10-16