3A Gata och väg

Nedanstående illustration visar klassningen på olika gator. Under avsnitt Typsektion (3AA) finns information om vilka krav som gäller för respektive gatutyp.


Senast uppdaterad 2018-04-16