3AB Vändplats

Vid dimensionering av bostadsgator ska man beakta att även större fordon behöver kunna ta sig in i området och ut igen. Oftast räcker det dock att en personbil och ett större fordon kan passera varandra i mycket låga hastigheter. Exempel på fordon som kan behöva komma fram i ett bostadsområde är:

 • Renhållningsfordon
 • Flyttransporter
 • Varuleveranser (möbler, post)
 • Anläggningsfordon
 • Räddningstjänstfordon
 • Övriga tex. flexlinjebuss, sopsugsfordon, pelletsfordon

Standarder inom bostadsområden

 • Hög standard - rundkörning
  Hög standard innebär rundkörning på gatunätet. Stickgator längre än 50 meter och backningsmanövrar för stora fordon (12-meters boggie) undviks i möjligaste mån. 12-meters boggiefordon (typfordon LBN) kan i princip nå fram till samtliga fastigheter och sopbilar (typfordon LOS) kan vända i alla gatukorsningar. Ibland kan viss perifer backning vara nödvändig.
 • Låg standard - trädprincip
  12-meters boggiefordon (typfordon LBN) kan hänvisas till periferin för vändning. Gatunätet omfattar vändplatser för sopbilar (typfordon LOS), men inte nödvändigtvis på alla gator. LOS-fordon ska kunna vända i alla korsning samt i periferin. I undantagsfall kan 12-metarsfordon (typfordon LBN) tvingas backvända vid "stammen" och backa till periferin.

 

Utformning av vändplats för sopbilar

Följande två bilder visar backvändning och rundkörning enligt Göteborgs Stad Kretslopp och vatten.
För mer information läs dokumentet "Gör rum för miljön", främst sid 14.

 
                     

 

LOS-bilar (9,4 m) klarar måtten enligt bilderna ovan.
Sopsug med container (12 m lastbil, typforndon LBN)
klarar inte måtten enligt bilderna.

I dokumentet "Utformning vändplatser” finns fler exempel på vändplatser och mått för fordon av typ LOS och LBN.

 

 Senast uppdaterad 2018-04-16