3D Hinder

Hinder är olika saker beroende på vem som är trafikant. Hinder kan vara exempelvis en bänk, en stolpe, papperskorg eller ett träd som sätts upp för att fylla en funktion i trafikmiljön. Funktionerna är viktiga och utrustningen måste därför sättas upp på tillräckligt säkerhetsavstånd till cykel- och körbanan, så att de inte blir en trafiksäkerhets- eller framkomlighetsrisk.

Rekommenderat avstånd mellan körbanekant och stolpe mm se Trafikverkets Vägbelysningshandbok.Senast uppdaterad 2018-10-15