3DA Hinder - Gata och väg

Hinderfri bredd är det minsta avståndet mellan körbanekant och hinder som krävs för biltrafikens tillgänglighet.
Utöver krav på biltrafikens tillgänglighet ställs även krav på säkerhet i sidoområdet.

Säkerhetszonen är det område utanför körbanekant som ska vara fritt från fysiska hinder i form av oeftergivliga föremål. Säkerhetszonen medför normalt större mått än hinderfri bredd.

Vägutrustning av eftergivlig typ och icke penetrerande får stå inom säkerhetszonen men däremot inte innanför den hinderfria bredden.  För placering av vägmärken gäller särkskilda krav, läs mer om det under Skyltsättning (3MB). Både den hinderfria bredden och säkerhetszonen är beroende av vilken hastighet som gäller på gatan. Senast uppdaterad 2018-10-15