3FA Väjningsregler

Grunden för alla väjningsregler är att ingen har rättigheter i trafiken, utan det enda som finns är gemensamma skyldigheter.

Väjningsplikt

Väjningsplikt
• Släpp fram korsande trafik.

Högerregel


Varning för vägkorsning

Viktigt förtydligande om högerregelsskylten

Märket Varning för vägkorsning behöver inte sitta uppe för att högerregeln ska gälla.

Skylten är bara ett förtydligande vid extra svåra korsningar och det absolut vanligaste är att märket inte finns uppsatt där högerregeln ska tillämpas.

Varför är märket inte alltid uppsatt?
– Högerregeln gäller på så många ställen att hela trafiken skulle vara överfull med dessa skyltar. På exempelvis parkeringsplatser ska högerregeln tillämpas och det vore orimligt att sätta upp skyltar vid varje liten korsning inne på parkeringsområdet.

För mer information om högerregel resp. väjningsplikt så hänvisar vi till Trafikförordning Trf 3 kap.

 Senast uppdaterad 2018-04-16