3G Kantstöd och markbeläggning

Markbeläggningar utgör en viktig del för att skapa stadens karaktär och inom olika delar av staden finns därför olika behov och mål. Av kartan nedan framgår vilka delar som tillhör centrala Göteborg och hur de är uppdelade. Under avsnitt Markbeläggningar (3GA) framgår sedan vilka mål och förutsättningar som gäller för markbeläggningarna inom respektive område och under avsnitt Kantstödsanvisningar (3GB) framgår motsvarande för kantstöden.

Centrala staden delas upp i nedanstående områden och delområden.

Inom Vallgraven:
1. Inom Vallgraven öster
2. Inom Vallgraven väster

Haga:
3. Haga

Stenstaden:
4. Långgatorna
5. Linnéstaden
6. Anndedal, Landala, nedre Johanneberg
7. Vasastaden, Lorensberg
8. Heden
9. Stampen

Öriga centrala staden:
10. Gårda
11. Gullbergsvass
12. Lindholmen
13. Lundbyvassen
14. Frihamnen
15. Ringön
16. Kvillebäcken
Senast uppdaterad 2018-04-16