3HC Avsmalningar/Portar

Avsmalningar och portar kan, tillsammans med sidorförskjutningar, användas som ett alternativ där det av geotekniska skäl inte kan eller går att anlägga vägbulor. Avsmalningen kan göras med:

  • mittrefug,
  • dubbla sidorefuger eller
  • breddning av gångbanorna (exempelvis timglashållplats)
För att ge en säker effekt bör avsmalning kombineras med andra hastighetsdämpande åtgärder, exempelvis gupp eller sidoförskjutning. Det pågår försök för att hitta den optimala placeringen av vägbulan i anslutning till busstopp och timglashållplatsen. Foton nedan visar den placering som visat på bäst effekt. Observera att ritningen för timglashållplats ännu inte har reviderats efter resultaten från försöken.    

Portar till 30-områden

Som entrémarkering av 30-område är det en fördel om gränsen tydliggörs genom två portrefuger. Refugerna placeras cirka 15 meter in på den aktuella gatan med anpassning till eventuella utfarter med mera. Ytbeklädnaden av refugen skall normalt utföras av betongmarksten, utformat som ett valv med 50 mm över kantstödet på högsta punkten. Kantstödstyp skall normalt vara BtgD (se Kantstöd av betong (12LB)), höjd 160 mm. Se också refuger under kapitel Vägbulor/förhöjda överfarter (3HA).
Mått portrefuger

  • Totallängd (längs gatan): 1,7 meter med rak sten 0,5 m
  • Bredd: 1,2 m
  • Ränndalsmått: 0,3 m

Vid breda gator kan refugernas storlek ökas. På smala gator kan det vara tillräckligt med en portrefug. Portrefugen sätts då på höger sida vid infart till området. Förhållandena för antalet refuger på gatan framgår av tabellen nedan (mer info finns att läsa under Vägbulor/förhöjda överfarter (3HA)).


Befintlig körbane-bredd (meter)


Antal sidorefuger (st)

< 4,9

-

5-5,9

1

6,0

2*

* När 2 refuger sätts är det viktigt att de är lika breda.


För att höja uppmärksamheten och dämpa hastigheten bör inte möte mellan bilar ske i porten. Mått mellan 4,2 och 5,3 meter bör därför undvikas.


Utmärkning

Portrefugerna vid infarten till 30-området ska utformas med skylten ”Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h”, och baksida motsvarande upphör om infarten är dubbelriktad, i storlek normal (se ritning 8506) placerad i båge. Övriga portrefuger markeras med markeringsskärm för 30-områden, enligt ritning 8501.

På smala gator kan ”Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h” sättas i storlek liten (se ritning 8506). Endast i undantagsfall monteras ”Rekommenderad lägre hastighet 30 km/h” på egen stolpe.

 Senast uppdaterad 2018-10-15