3HD Blomlådor

Göteborgs lokalgatunät är omfattande och det finns inte möjlighet att anlägga vägbulor på hela gatunätet. Däremot finns det möjlighet för fastighetsägare utmed gatan att ansöka om att få sätta upp blomlådor. Alla gator är inte lämpade för blomlådor. Tillstånd krävs därför från trafikkontoret (se länk till ansökningsförfarande), som också markerar blomlådornas exakta placering. Boende bygger och bekostar blomlådorna själva.

Blomlådorna sätts i nuläget ut i par. Det visuella intrycket är en viktig faktor för att få ner hastigheten på gatan. Blomlådorna ser trevliga ut i gatumiljön och ger därmed en positiv signal till trafikanten att sänka hastigheten.

 



Senast uppdaterad 2018-10-15